Uniwersytecki System Obsługi Studiów
Wydziału Lekarskiego
USOS

www.usosweb.uj.edu.pl

Miło nam poinformować, iż Katedra Fizjologii WL kierowana przez prof. dr hab. Tomasza Brzozowskiego jako pierwsza na Uczelni od roku akademickiego 2012/2013 całościowo prowadzi pilotażowe wykorzystanie modułu "Sprawdziany" w systemie USOSweb dla wszystkich prowadzonych przez siebie zajęć. Moduł ten pozwala na przygotowanie i prowadzenie zasad zaliczenia przez studenta przedmiotu wedle punktowej lub standardowej skali ocen, wpisanie wyników z poszczególnych kolokwiów, dodatkowej punktacji i zamieszczenie jej w USOSweb dla każdego Studenta indywidualnie...
Zapraszamy do korzystania z tej bardzo wygodnej formy prezentacji wyników postępu studenta w trakcie jego studiów.
Bliższe informacje i opinie na temat modułu "Sprawdziany" oraz jego efektywności można uzyskać w jednostce pilotującej ww. w Sekretariacie Katedry Fizjologii, tel. 12  619 96 30, 12  421 10 06 lub u Koordynatora Wydziałowego USOS - kontakt w stopce strony.

  

Szanowni Państwo Koordynatorzy prowadzonych przedmiotów na Wydziale Lekarskim UJ CM.
Pod adresem
http://usos.cm-uj.krakow.pl/plan09/grupy.htm przedstawiony został schemat szybkiego dostępu do liczebności i składu osobowego studenckich grup "zajęciowych" dla różnych typów zajęć - wykłady, seminaria, ćwiczenia.


OPISY PRZEDMIOTÓW (USOSwebowe sylabusy) - PILNE!!!  

Prosimy przedstawicieli jednostek organizacyjnych o weryfikację wprowadzonych informacji dla prowadzonych przedmiotów Koordynator może nanosić zmiany w opisie przedmiotu poprzez "Edycja przedmiotu" (u góry po prawej stronie) po zalogowaniu się do USOSweb i przejściu na stronę przedmiotu.  

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/programy/szukajProgramu(jed_org_kod:UJ.WL;method:by_faculty)


PRACOWNICY: Przypominamy obowiązkiem każdego pracownika dydaktycznego UJCM jest uzupełnienie swoich danych w indywidualnym profilu na stronie USOSweb. Szczegóły na stronie: http://www.usos.cm-uj.krakow.pl/plan09

Wyniki ankiet oceny pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych za rok akademicki 2011/2012 (sesja letnia) DLA PRACOWNIKÓW  --->  WYNIKI ANKIET


STUDENCI: Możliwość zgłoszenia braku opisu zajęć lub uszczegółowienie do opisu planu dostępne pod adresem: http://www.usos.cm-uj.krakow.pl/studencka

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | Wypromuj również swoją stronę
Wiesław Pyrczak
Koordynator Wydziałowy USOS
Wydziału Lekarskiego UJ CM

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel. kom. 514-856-349
www.cm-uj.krakow.pl
dyżur w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
(każdy czwartek, pok. 7, godz. przyjęć 9:00-14:00)

 

statystyka