Formularz zgłoszenia zajęć dydaktycznych do celów uaktualnienia w systemie USOS  

 

Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

www.usosweb.uj.edu.pl

 


1. Kierunek studiów: 
2. Rok studiów: 
3. Nr. grupy dziekanatowej:
   
4. Nazwa przedmiotu:
   
5. Rodzaj prowadzonych zajęć: 
5a. Prowadzący zajęcia (imie i nazwisko), kolejne osoby dopisywać po przecinku:
  
 
5b. Nie prowadzi zajęć (imie i nazwisko), kolejne osoby dopisywać po przecinku:
  
 
6. Rodzaj prowadzonych zajęć: 
6a. Prowadzący zajęcia (imie i nazwisko), kolejne osoby dopisywać po przecinku:
  
 
6b. Nie prowadzi zajęć (imie i nazwisko), kolejne osoby dopisywać po przecinku:
  
 
7. Rodzaj prowadzonych zajęć: 
7a. Prowadzący zajęcia (imie i nazwisko):
  
 
7b. Nie prowadzi zajęć (imie i nazwisko), kolejne osoby dopisywać po przecinku:
  
 
8. Uwagi:
  
 

9. Adres e-mail osoby wypełniającej jest wymagany (potwierdzenie zgłoszenia trafi również na ww... adres jedynie
      tylko i wyłącznie do wiadomości Wydziałowego Koordynatora Systemu USOS Wydziału Lekarskiego UJCM
      do ewentualnego kontaktu z osobą zgłaszającą)
   


 

       


Uaktualnienie danych na stronie USOSweb www.usosweb.uj.edu.pl powinno nastąpić do dwóch dni lub wcześniej po wysłaniu niniejszego Formularza...

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | Wypromuj również swoją stronę
Wiesław Pyrczak
Koordynator Wydziałowy USOS
Wydziału Lekarskiego UJ CM

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków  

tel. kom. 514-856-349
www.cm-uj.krakow.pl
dyżur w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
(każdy czwartek, pok. 7, godz. przyjęć 9:00-14:00)

© 2009-2012  Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

tel. (12) 422-54-44     fax: (12) 422-40-06

 

www.usos.cm-uj.krakow.pl     usos@cm-uj.krakow.pl

 

 

statystyka